JABATAN PENDAFTAR

1. Borang Permohonan Guarantee Letter PDF
2. Borang Tuntutan Balik Rawatan PDF
3. Borang Permohonan Kursus, Seminar, Bengkel Staf Pentadbiran PDF
4. Borang Menggunakan Kenderaan Sendiri Untuk Kursus/Urusan Rasmi PDF
5. Borang Permohonan Kad Staf PDF
6. Borang Permohonan Cop Getah PDF
7. Borang Permohonan Kad Nama PDF
8. Borang Permohonan Cuti Bersalin PDF
9. Permohonan Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat WORD
10. Permohonan Cuti Gantian WORD
11. Borang Kebenaran Bagi Lawatan Persendirian Ke Dalam & Luar Negara PDF
12. Borang Permohonan Dokumen Di Jabatan Pendaftar PDF
13. Borang Permohonan Perjawatan (Akademik dan Pentadbiran) WORD
14. Kertas Kerja Permohonan Perjawatan (Akademik dan Pentadbiran) WORD
15. Polisi Takaful PDF
16. Borang Pelepasan Kakitangan (Permohonan Berhenti Atau Tamat Perkhidmatan) PDF
17. Borang Kenyataan Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri PDF
18. Borang Tuntutan Mengajar (Pensyarah Sambilan Jam) PDF
19. Panduan Pengisian Senarai Tugas EXCEL
20. Borang Permohonan Pelantikan Selepas Bersara/ Pembaharuan Perkhidmatan Kakitangan Pengurusan Profesional Dan Pelaksana PDF
21. Borang Permohonan Pelantikan Selepas Bersara/ Pembaharuan Perkhidmatan Kakitangan Akademik PDF
22. Borang Permohonan Data & Maklumat PDF
23. Borang Permohonan Tiket Penerbangan PDF
24. Borang Permohonan 50% Potongan Yuran Pengajian UniSHAMS PDF
25. Garis Panduan Kenaikan Pangkat Pensyarah | Borang Kenaikan Pangkat Pensyarah - Sila dapatkan di Pejabat Pendaftar PDF
26. Garis Panduan Kenaikan Pangkat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) | Borang Kenaikan Pangkat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) PDF
27. Borang Permohonan Cuti Kursus Sambilan (CKS) Staf Akademik | Staf Pentadbiran | Borang Log Perundingan Penyeliaan PDF