UNIT PENGURUSAN PENYELIDIKAN

1. RMU01 :BORANG PERMOHONAN MENGHADIRI SEMINAR/KURSUS/BENGKEL STAF AKADEMIK PDF
2. RMU02 :BORANG TUNTUTAN DAN LAPORAN HARIAN PEMBANTU PENYELIDIKAN SISWAZAH (GRA) PDF
3. RMU03 :BORANG PERMOHONAN MENGANJURKAN SEMINAR/PERSIDANGAN PDF
4. RMU04 :LAPORAN SELEPAS PENGANJURAN PERSIDANGAN PDF
5. RMU05 :BORANG INSENTIF JURNAL I.S.I ATAU SCOPUS PDF
6. RMU06 :BORANG PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN JANGKA PENDEK PDF
7. RMU07 :BORANG PERMOHONAN PERBELANJAAN GERAN JANGKA PENDEK PDF
8. RMU08 :BORANG LAPORAN SEMASA PENYELIDIKAN PDF
9. RMU09 :LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN (JANGKA PANJANG/FRGS/SCIENCEFUND/IRPA DLL. PDF
10. RMU10 :BORANG PERLANJUTAN TEMPOH GERAN PENYELIDIKAN JANGKA PENDEK PDF
11. RMU11 :BORANG PERMOHONAN PEMBANTU SISWAZAH (GA) /PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH (GRA) /PEMBANTU PENYELIDIK (RA) PDF
12. RMU12 :PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN PEMINDAHAN ILMU PDF
13. RMU13 :BORANG TUNTUTAN KHIDMAT PAKAR PROFESIONAL BAGI GERAN PENYELIDIKAN JANGKA PENDEK PDF
14. RMU14 :BORANG PENYERAHAN ASET/IVENTORI PDF
15. RMU15 : BORANG PERMOHONAN ISBN PDF
16. RMU16 : BORANG PENAMBAHAN PENGGUGURAN KEAHLIAN KLUSTER PDF
17. RMU17 : BORANG PENAMBAHAN PENGGUGURAN PENYELIDIK BERSAMA PDF
18. CONTOH FORMAT LAPORAN SELEPAS MENGANJURKAN SEMINAR BENGKEL PROGRAM PDF
19. CONTOH FORMAT LAPORAN MENGHADIRI SEMINAR PDF
20. CONTOH FORMAT KERTAS KERJA PDF