JABATAN BENDAHARI

#
Document Title
Document Type
1 PEKELILING BIL 01/2014 Potongan Cukai Berjadual (PCB)
Scheduled Tax Deductions
PDF
2 PEKELILING BIL 01/2019 Tatacara Pengurusan Pungutan Hasil dan Terimaan
PDF
3 PEKELILING BIL 02/2019 Tatacara Pengurusan Perolehan
PDF
4 PEKELILING BIL 03/2014 Pelaksanaan Pusat Tanggungjawab (PTJ)
Implementation of Responsibility Centers
PDF
5 PEKELILING BIL 03/2019 Tatacara Pengurusan Kerja-Kerja Pembangunan, Penyelenggaraan dan Pembaikan Secara Dalaman PDF
6 PEKELILING BIL 04/2019 Tatacara Tuntutan Perjalanan Rasmi PDF
7 PEKELILING BIL 05/2019 Tatacara Pengurusan Akaun Panjar Wang Runcit PDF
8 PEKELILING BIL 06/2019 Tatacara Pengurusan Pendahuluan Diri dan Pendahuluan Pelbagai PDF
9 PEKELILING BIL 07/2019 Tatacara Pengurusan Pendahuluan Program Pelajar PDF
10 PEKELILING BIL 08/2019 Tatacara Pengurusan Aset dan Inventori PDF
11 PEKELILING BIL 09/2019 Tatacara Pengurusan Stor PDF
12 PEKELILING BIL 10/2019 Tatacara Pelupusan Aset dan Inventori PDF
13 PEKELILING BIL 11/2019 Tatacara Pengurusan dan Pengendalian Kenderaan PDF
14 PEKELILING BIL 12/2019 Tatacara Pengurusan Perbelanjaan Bahan Mentah Kegunaan Kelas Praktikal Kulliyyah Hospitaliti dan Perkhidmatan Halal PDF
15 PEKELILING BIL 13/2019 Tatacara Pengurusan Kad Kredit Korporat PDF